ELiS Proiect

ELiS (Evidenzbasierte Leseförderung in Schulen – Sprijinirea citirii bazată pe evidență din cercetare în școli) este un proiect de cooperare european în care participă șase instituții de învățământ din Austria, Germania, Tirolul de Sud și România. Scopul este dezvoltarea sustenabilă a competenței citirii la copiii din învățământul primar și astfel partciparea printr-un aport propriu la asigurarea egalității de șanse în domeniul educatiei în Europa. Pentru atingerea acestui scop se vor implementa și compara două măsuri inovative de sprijinire a competenței citirii.

blue turquoise orange

Proiect

Obiective

1

Primul obiectiv vizează planificarea sustenabilă și reflecția privind procesele de citire și înțelegere a mesajului scris pentru citirea generală și citirea integrată cu accent deosebit asupra elevilor și elevelor cu competențe de bază scăzute.

2

Al doilea obiectiv vizează sprijinirea profesiei de cadru didactic. Cadrele didactice sunt cheia îmbunătățirii rezultatelor învățării elevilor și elevelor conform documentului european «Rethinking Education». De aceea dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul sprijinirii literației este de asemenea o prioritate a proiectului.

3

Al treilea obiectiv vizează reducerea performanțelor scăzute la citire prin educație și formare eficientă și sustenabilă. Prin colaborarea internațională în proiect se poate asigura pentru viitor o formare a cadrelor didactice a cărei prioritate să fie egalitatea de șanse în educație pentru toți copiii.

Proiect

Inovații

În acest proiect sunt comparate două inovații. Pe de o parte va fi implementat în practica școlară materialul sistematic de sprijin al competenței citirii «Lesen. Das Training» de Andrea Bertschi-Kaufmann și pe de altă parte va fi realizat în timpul proiectului un material de sprijinire a competenței citirii integrat în cadrul altor obiecte de studiu, denumit «Filius», care dezvoltă pe lângă înțelegerea mesajului scris în principat citirea specifică pentru alte obiecte de studiu. Prin implementarea acestor materiale de sprijin pentru dezvoltarea competenței citirii se intenționează descoperirea factorilor predictori, care garantează succesul dobândirii competenței citirii la elevii din clasele a II-a și a III-a.

turquoise

Proiect

Rezultate

1

Elaborarea unui material de sprijin integrat pentru competența citirii

2

Analiza celor două inovații (analiza rezultatelor testărilor)